Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Hanit të Elezit; 020-826/1; 16.98.2019

Publikuar më: 16/08/2019