Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të komunës së Istogut; 020-387/5; 18.04.2019

Publikuar më: 19/04/2019