Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Istogut; 020-657/1; 20.06.2019

Publikuar më: 21/06/2019