Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Istogut; 020-789/14; 22.07.2019

Publikuar më: 22/07/2019