Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Istogut; 020-789/5; 19.07.2019

Publikuar më: 22/07/2019