Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Kaçanikut; 020-491/7; 13.05.2019

Publikuar më: 13/05/2019