Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Leposaviqit 020-945/1, 13.12.2021

Publikuar më: 14/12/2021