Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Lipjanit; 0-1003/1; 04.10.2019

Publikuar më: 04/10/2019