Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Lipjanit; 020-1002/2; 04.10.2019

Publikuar më: 04/10/2019