Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Lipjanit 020-241/13, 29.03.2019

Publikuar më: 29/03/2019