Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Lipjanit; 020-621/3; 17.06.2019

Publikuar më: 17/06/2019