Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Lipjanit 020-720/15, 17.11.2023

Publikuar më: 20/11/2023