Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Lipjanit; 020-831/10; 31.07.2019

Publikuar më: 31/07/2019