Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Malishevës; 020-558/5; 14.08.2020

Publikuar më: 14/08/2020