Konfirmim i Ligjshmërisë së Aktit të Komunës së Obiliqit; 020-533/2; 11.05.2018

Publikuar më: 14/05/2018