Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Obiliqit; 020-688/6; 17.06.2019

Publikuar më: 17/06/2019