Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Obiliqit; 020-749/10; 16.11.2020

Publikuar më: 16/11/2020