Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Obiliqit; 020-948/4; 18.09.2019

Publikuar më: 18/09/2019