Konfirmim i ligjshmerise se aktit te komunes se Pejes; 020-1289/2; 20.11.208

Publikuar më: 20/11/2018