Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Pejës 020-89/1, 18.02.2021.

Publikuar më: 18/02/2021