Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Podujevës 020-253/2, 21.03.2019.

Publikuar më: 21/03/2019