Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të komunës së Podujevës; 020-253/8; 16.05.2019

Publikuar më: 16/05/2019