Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Podujevës; 020-603/3, 21.05.2018

Publikuar më: 22/05/2018