Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës se Prishtinës 020-1293/10, 06.12.2018

Publikuar më: 06/12/2018