Konfirmim i ligjshmerise se aktit te Komunes se Prishtines; 020-1439/1; 13.12.2018

Publikuar më: 13/12/2018