Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prishtinës; 020-512/5; 28.05.2019

Publikuar më: 28/05/2019