Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prishtinës; 020-600/5; 02.03.2021

Publikuar më: 03/03/2021