Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prishtinës; 020-810/1; 22.07.2019

Publikuar më: 22/07/2019