Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prizrenit; 020-121/1; 20.02.2019

Publikuar më: 20/02/2019