Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prizrenit 020-388/3, 28.03.2018

Publikuar më: 11/04/2018