Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prizrenit 020-537/4, 10.07.2023

Publikuar më: 11/07/2023