Konfirmim i Ligjshmërisë së Aktit të Komunës së Prizrenit; 020-670/1; 18.06.2018

Publikuar më: 18/06/2018