Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prizrenit 020-774/5, 27.10.2023

Publikuar më: 30/10/2023