Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Prizrenit 020-92/2, 08.02.2022

Publikuar më: 08/02/2022