Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të komunës së Shtërpcës; 020-156/4; 13.02.2018

Publikuar më: 11/04/2018