Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Skenderajt; 020-609/8; 17.06.2019

Publikuar më: 17/06/2019