Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Skenderajt; 020-886/10; 22.08.2019

Publikuar më: 22/08/2019