Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Vitisë; 020-341/4; 12.04.2019

Publikuar më: 15/04/2019