Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Vitisë 020-573/11, 23.08.2023

Publikuar më: 04/09/2023