Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Zveqanit 020-606/1, 22.08.2023

Publikuar më: 01/09/2023