Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunës së Zveqanit 020-724/1, 28.09.2023

Publikuar më: 02/10/2023