Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunıs së Gjakovës 020-1107/1, 11.11.2019.

Publikuar më: 11/11/2019