Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Komunıs së Mitrovicës Veriore 020-1124/1, 11.11.2019.

Publikuar më: 11/11/2019