Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Kuvendit të Komunës së Parteshit 020-97/1, 27.02.2019.

Publikuar më: 28/02/2019