Konfirmim i ligjshmërisë së aktit të Kuvendit të Kryeqyetit Prishtinës 020-1006/4, 09.01.2024

Publikuar më: 10/01/2024