Konfirmim i ligjshmërisë së Rregullores së Punës të Kuvendit të Komunës së Malishevës; 020-821/5; 14.06.2017

Publikuar më: 03/05/2018