Konfirmim i ligjshmërisë së rregullorës të komunës së Parteshit, 18/2013

Publikuar më: 27/11/2018