Konfirmim i ligjshmërisë së Vendimit mbi zgjedhjen e kryesuesit të Kuvendit të komunës së Zveçanit; 14.12.2017; 020-7/1; 15.01.2018

Publikuar më: 11/04/2018