Konfirmim i ligjshmërisë së Vendimit Nr.01-152 i Komunës së Novobërdës; 020 – 405/1; 16.03.2017

Publikuar më: 10/05/2018