Konfirmim i ligjshmërisë së Vendimit Nr.01-69 i Komunës së Novobërdës; 020 – 275/2; 23.02.2017

Publikuar më: 11/05/2018